TIJDELIJKE MAATREGELEN

 

In kader van de CORONA maatregelen dien je onderstaande instructie strikt op te volgen, anders zal de toegang tot de gemaakte afspraak geweigerd worden.


Bij twijfel neem eerst telefonisch contact

014 34 77 77 

 

  

 ONLINE boeken kan momenteel ZEER BEPERKT wegens CORONA

EN SLECHTS ENKELE DAGEN OP VOORHAND


BIJ KOORTS - HOESTEN - NIEZEN - KEELPIJN - DIARREE - ZIEK GEVOEL

STEEDS TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN EN NOOIT ONLINE BOEKEN

NEEM TELEFONISCH CONTACT 

014 347777

 

 Een aantal adviezen om op raadpleging te komen:


Vooraf:

Bereid je raadpleging voor. Tracht je vragen zo veel mogelijk te bundelen, bijvoorbeeld door ze op voorhand op te schrijven op een briefje.


Je komt naar de praktijk:

Kom niet te vroeg naar de raadpleging, maar wel JUIST OP TIJD. Als je over een mondmasker beschikt, draag je dit best als je op consultatie komt.


In de wachtzaal:

Respecteer de afstand van 1.5m tot een andere persoon. Je ontsmet je handen bij het binnenkomen van de wachtzaal en na de consultatie bij de dokter.


Bij de dokter: 

Geef aan het begin van de consultatie aan waarvoor je komt. Beperk het aantal aanmeldingsklachten tot 1 à maximum 2.


Samen op raadpleging komen:

Er kunnen maximum twee personen samen binnen komen in de consultatieruimte. De begeleidende persoon moet vrij zijn van klachten die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie  


Dank voor uw begrip.

 
 
 

TIJDELIJKE MAATREGELEN

TIJDELIJKE MAATREGELENNEEM EERST TELEFONISCH CONTACT 014 347777 ONLINE boeken kan momenteel NIET wegens CORONA ...

meer »


Meer berichten »